Notiek ielāde...

Noteikumi Un Nosacījumi GLAMIRA.lv

Levads

Noteikumi un nosacījumi e-komercijas mazumtirgotājam GLAMIRA.lv

1. Levads

(a) Pārdevējs specializējas juvelierizstrādājumos un aksesuāros, kas tiek piedāvāti caur tiešsaistes veikala sistēmu GLAMIRA.lv. Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visu preču iegādi un pakalpojumiem Klientam no pārdevēja, ja vien nav norādīts citādi.

(b) Ievērojot šos noteikumus un nosacījumus, klients tiek definēts kā privātpersona, kas noslēdz kādu darījumu ar piedāvātāju par privātiem un personīgiem mērķiem tikai, un nekādām citām komerciālām vai ārštata darbībām, kurā klients var citādi būt iesaistīts. Līgumslēdzējs šo noteikumu un nosacījumu izpratnē ir jebkura privātpersona, juridiska persona vai partnerība ar juridiskās persona iesaistīšanos darījumā, kas ir daļa no to komerciālās vai ārštata darbības.

(c) Jebkura novirze, pretruna vai papildināšana uz kādu no šiem nosacījumiem padarīs līgumu par spēkā neesošu, ja vien būs noslēgts pēc iepriekšējas vienošanās starp pircēju un pārdevēju.

(d) Tiesības ir aizsargātas pārskatīt šos noteikumus jebkurā laikā, grozot šo lapu. Atjaunotie termini pārņems visas iepriekšējās Noteikumu versijas.

(e) Vietnes izmantošana (ieskaitot piekļūšanu, pārlūkošanu vai reģistrēšanos izmantot Vietni) apstiprina ar beznosacījumu piekrišanu uzņemties šos Noteikumus un ir pakļauta pastāvīgai atbilstībai šiem noteikumiem.

2. Līguma noslēgšana

(a) Pārdevēja piedāvājums var tikt mainīts jebkurā laikā bez pienākuma par iepriekšēju paziņojumu, pēc pārdevēja ieskatiem. Kamēr tiek pieliktas visas pūles, lai mēģinātu nodrošināt, ka krāsa, dizains un stils Glamira produktiem fotogrāfijām, kas redzamas mājas lapā, ir reprezentatīvas attiecībā uz oriģinālajiem produktiem, izmaiņas var notikt sakarā ar tehniskiem ierobežojumiem krāsu reprodukcijā datorā. Attiecīgi Glamira nekādos apstākļos nenes atbildību par kļūdu vai neprecizitāti fotogrāfijās vai grafisko attēlojumu produktiem, kas redzami mājas lapā. Ja Jums ir kādi jautājumi par produktiem, jūs, protams, varat sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa e-pastu service@glamira.lv

(b) Pasūtījuma apstiprinājums nozīmē pircēja piekrišanu Noteikumiem. Visi pasūtījumi var tikt veikti tiešsaistē Glamira mājas lapā. Darījums ir saistoša vienošanās noslēgt pirkuma līgumu par produktiem. Uzklikšķinot uz saites "Sūtīt pasūtījumu", tiešsaistes pasūtīšanas procesā Glamira mājaslapā, klientam ir saistoši noteikumi par visiem produktiem, kas iekļauti iepirkšanās grozā. Paūtījumu nevar grozīt vai atcelt, izņemot noteiktajos gadījumos, kas paredzēti Noteikumos un nosacījumos.

(c) Klients tiks informēts pa e-pastu, tiklīdz izpildītais pasūtījums ir saņemts. Lūdzu, ņemiet vērā: pirmā e-pasta saņemšana nenozīmē, ka līgums ir noslēgts. Līgums ir noslēgts, nosūtot pasūtījuma apstiprinājumu vai ar produktiem, kas tiek laisti uz piegādi.

(d) Pasūtīto produktu palaišana uz piegādi no pārdevēja puses arī veido pasūtījuma pieņemšanu. Pārdevējs patur tiesības noraidīt pasūtījumus, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

(e) Pasūtījuma pabeigšana tiks apstiprināta ar atrunu, ka nepareizas vai nesekmīgas piegādes gadījumā pārdevējam, tiks piegādāts tikai daļējs pasūtījums vai neviens produkts.

Tas attiecas tikai nodrošinot, ka pārdevējs ir noslēdzis konkrētu riska ierobežošanas darījumu, un tas netiek piegādāts pastarpinātam piegādātājam bez savas vainas. Pārdevējam būs jādara viss iespējamais, lai iepirktu produktus. Ja produkts nevar tikt iegādāts, Glamira nekavējoties atmaksā jebkuru maksājumu, kas, iespējams, jau ir saņemts. Ja produkti nav pieejami vai ir pieejami tikai daļēji, klients tiks informēts nekavējoties.

(f) Pēc tam, kad līgums ir noslēgts, un, ja produkti ir pasūtīti elektroniski - līguma teksts kopā ar juridiski saistošiem noteikumiem un nosacījumiem, tiks nosūtīts klientam pa e-pastu. Dati, kas reģistrēti caur tīmekli, kalpo kā pierādījums par darījumu, kas darbojas starp Glamira un tās klientiem. Strīda gadījumā starp Glamira un vienu no saviem klientiem par darījumu, kas sagatavots mājas lapā, dati, kas reģistrēti Glamira, tiek uzskatīti par neapstrīdamu pierādījumu pēc darījuma satura.

3. Īpašumtiesību saglabāšana un atsaukšana

(a) Attiecībā uz klientiem: pasūtītie produkti paliek pārdevēja īpašumā līdz brīdim, kad pilnībā veikts maksājums
Attiecībā uz līgumslēdzējiem: Pārdevējs patur īpašumtiesības uz precēm, līdz pilnīgai visu prasību nokārtošanai, kas izriet no pastāvīgām biznesa attiecībām.

(b) Gadījumos, kad līgums tiek lauzts klienta dēļ (nepilda savas saistības pret samaksu, informācijas falsifikāciju par kredītspēju, vai juridiskās noregulēšanas procedūru, uzsākts maksātnespējas process pret klienta īpašumu) pārdevējs ir tiesīgs izstāties no līguma un pieprasīt atdot preci jebkurā laikā, ja klients to nevar vai var tikai daļēji - samaksu par pasūtītajiem produktiem.

(c) Līgumslēdzējs ir tiesīgs pārdot ieturētos produktus attiecīgā uzņēmējdarbības gaitā; bet viņš piešķir jau tagad visus parādus pārdevējam; summa būs pēdējā rēķina summa, ieskaitot visas izmaksas, kas radušās, pārdodot preces klientam vai trešai personai. Pārdevējs piekrīt nodošanai. Pēc uzdevuma pabeigšanas, līgumslēdzējs ir tiesīgs iekasēt prasījumu. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt no pieprasījuma, ja līgumslēdzējs nepareizi rīkojas ar savām saistībām vai kavējas ar maksājumiem.

(d) Pēc klienta pieprasījuma, pārdevējam ir pienākums atbrīvot nodrošinājumu, ciktāl to pārdošanas vērtība pārsniedz parāda summu par vairāk nekā 10%. Tomēr pārdevējs patur tiesības izvēlēties, kuru nodrošinājumu atbrīvot.

4. Cenas un maksāšana

(a) Cenas var mainīties. Cenu kalkulācija ir bāzēta uz cenrādi un attiecīgajām tās dienas piegādes atlaidēm vai servisam plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) kā noteicis pārdevējs.

(b) Attiecībā uz distances līgumiem: Papildu transportēšanas izmaksas tiks piemērotas kā norādīts pārskatā par piegādes izmaksām (sk Piegāde; šo noteikumu un nosacījumu 6. iedaļa). Šī summa būs jāmaksā klientam papildus cenai, ieskaitot nodokļus, no produktiem, kas pasūtīti.

(c) Klientam tikai ir tiesības uz kompensāciju, ja pretprasība ir likumīgi izveidota, un par apliecinājumu, kuru pārdevējs nenoliedz. Klients var īstenot tikai savas tiesības atteikt izpildi, ja pretprasība izriet no tām pašām līgumiskām attiecībām.

(d) Ja tipogrāfisku vai sistēmas kļūdu dēļ ir radušās cenu kļūdas vai nepareiza informācija, GLAMIRA patur tiesības atcelt visus pasūtījumus ar kļūdainu informāciju bez papildu saistībām pret klientu pat pēc pasūtījuma apstiprinājuma vai piegādes paziņojuma saņemšanas.

5. Maksājumu iespējas un piegādes izmaksas

(a) Klients var veikt maksājumus ar visām izplatītākajām kredītkartēm, ieskaitot Visa, Mastercard un American Express. PayPal un priekšapmaksa arī ir akceptēta. Pārdevējs patur tiesības izslēgt konkrētas maksājumu metodes.

(b) Kredītkaršu un PayPal maksājumi ir veikti Euro (EUR).

(c) Attiecībā uz maksājumiem caur PayPal: Klientiem jāreģistrējas paypal.co.uk. Izvēloties PayPal kā maksājumu metodi, Klients ir piekritis PayPal noteikumiem, ja nav citas vienošanās, vai, ja nav citādi norādīts produkta aprakstā, produkti tiks piegādāti tiklīdz kopējā summa ir pilnībā ieskaitīta pārdevēja PayPal kontā.

(d) Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas kā kopējā summa no pārdevēja piegādes izmaksām. Sīkāka informācija var tik atrasta sadaļā Piegādes izmaksas.

6. Piegāde

(a) Ja nav norādīts citādi, visas cenas norādītas ar PVN (ja piemērojams) un ietver transportēšanas izmaksas. Sūtīšana un piegāde ir bez maksas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir jāņem vērā starptautiskie muitas nodokļi, jo tie var izraisīt piegādes maksas izmaiņas. Turklāt, ja produkts tiek sūtīts atpakaļ, pārdevējs patur tiesības iekasēt no klienta maksu € 20 par sūtījumu, ja atgriešana neatbilst atgriešanas politikas nosacījumiem.

(b) Glamira produkta nepieejamības gadījumā pēc pasūtīšanas pārdevējs pasūtīs izvēlētos produktus cik ātri vien iespējams, informēs klientu bez kavēšanās un norādīs uz iespējamo piegādes datumu. Lai palīdzētu paātrināt piegādi, šie produkti ir marķēti, izmantojot luksofora sistēmu. Produktus, kas apzīmēti ar piegādes laiku zaļš nozīmē, ka tie ir pieejami noliktavā un / vai var tikt uzražots īsā laikā.

(c) Pārdevējs patur tiesības – ja apstākļi nosaka - piegādāt produktu sūtījumus atsevišķās daļās. Šādos gadījumos, tiks ņemtas vērā labākās klienta intereses un rūpīgi apsvērtas, un nekādas papildu izmaksas neradīsies.

7. Riska nodošana

(a) Attiecībā uz klientu: klients ir atbildīgs pārbaudīt piegādāto produktu (-us) atbilstību noteiktai kārtībai tūlīt pēc piegādes. Ja ir kādas pretrunas, klientam nevajadzētu pieņemt paketi un jāapraksta visus defektus (t.i., pierādījumu viltošanu, bojāto produktu, trūkstošos produktus vai priekšmetus, vai produktus, kas atšķiras no tiem, kas pasūtīts un / vai norādīts pārvadājuma dokumentā) rakstiski tieši uz paziņojuma, ko izsniedz pārvadātājs. Paturiet prātā, ka nejaušas nozaudēšanas vai nejaušu bojājumu risks par nopirkto vienību - tostarp nosūtīto darījumu laikā - tiek nodots klientam ar brīdi, kad objekts tiek nodots.

(b) Attiecībā uz līgumslēdzējiem: Nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks, kad produkti tiek nodoti līgumslēdzējam pēc nodošanas, vai, nosūtīto darījumu gadījumā, kad produkti tiek nodoti kurjeram, pārvadātājam, vai jebkurai otrai pusei, kas saistīta ar piegādi. Atteikums vai nu no klienta vai līgumslēdzēja puses pieņemt piegādi, būs tomēr uzskatāms par nodošanu.

Pēc pasūtījuma veikšanas, tostarp produktu informācijas lapā un maksājumu veikšanas lapā, produkta cena, kas norādīta apstiprinājuma e-pastā, ko jūs saņemsiet, neietver "muitas maksu" (ja tāda ir), eksportam un importam jūsu valstī. Pasūtījumu apstiprināšana ir beznosacījuma piekrišanu terminam, ka klients ir atbildīgs par to papildu maksu.

8. Patērētāja atteikuma tiesības

(a) Atcelšanas politika

(i) Ja pārdevējs nevar izpildīt provizorisko piegādes datumu, viņš par to informē klientu savlaicīgi. Pārdevēja saimniecisko darbību traucējuma gadījumā, par kuriem viņš nav atbildīgs, vai par apakšuzņēmēju darbības pārtraukumiem, piegādes laiks tiek pagarināts saskaņā ar traucējumu garumu. Klientam ir tiesības atteikties no līguma, nesniedzot pamatojumu, nosūtot atpakaļ produktus un iesniedzot Atgriešanas pasūtījuma veidlapu pārdevējam 60 dienu laikā pēc produktu saņemšanas, ja ir izpildīti atgriešanas politikas nosacījumi. Tomēr izņēmumi attiecas uz produktiem, kas ražoti saskaņā ar klienta specifikācijām vai kas ir pielāgoti pasūtītāja īpašajām prasībām.

(ii) Šis periods sākas pēc klienta rakstiskām instrukcijām pārdevējam, lai atceltu rīkojumu (ja pirkums tiek piegādāts atsevišķās daļās, termiņš nesākas, kamēr saņemta pirmā piegādes daļa) un ne agrāk kā pārdevējs ir izpildījis savus informācijas pienākumus un citus juridiskos pienākumus. Par atsaukšanu, lai tā notiktu nekavējoties, ir pietiekami, lai nosūtītu pieprasījumu un produktus noteiktajā laikā

Atsaukšana ir jāadresē uz:

GLAMIRA.lv

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A
Sofia 1756, Bulgārija
Tālrunis: 80 005 997
E-pasts: service@glamira.lv

(b) Atteikšanās sekas:

(i) Lai noslēgtu veiksmīgu atsaukumu, kad produkti vai līdzekļi mainījuši īpašniekus starp abām pusēm, veicot darījumu, ir jāatdod, un visi labumi, kas gūti (piemēram, procenti) ir jānodod. Ja klients nespēj atgriezt produktus, vai varēs atgriezt tikai daļu no tiem, vai atgriezt tos bojātā stāvoklī, klientam būs pienākums kompensēt pārdevējam pilnīgu aizstāšanas produktu vērtību, ja klients izmantojis nopirkto preci pretrunā ar labticību, vai, lai gūtu personisko peļņu nesaderīgā veidā un neietekmē tiesību spēkā esamību un efektivitāti atsaukt kompromisu. Kompensācija netiek pieprasīta attiecībā uz produktiem, kas ir izmantoti tam mērķim, kādam tie ir paredzēti.

(ii) Atgriešanas sūtījuma izmaksas ir jāsedz klientam. Pārdevējs nevar pieņemt atpakaļ sūtījumu, ja iepakojums ir neapzīmogots vai nepietiekami apzīmogots.

Pārdevējam ir jāsāk apstrādāt klienta atgriešanas darījums 2 - 4 darba dienu laikā pēc produkta saņemšanas. Pārdevējs noorganizēs priekšmetus, kas nevar tikt sūtīti pa pastu, lai tos saņem.

Pārdevējs ir jāizpilda saistības un jāatmaksā maksājumus 30 dienu laikā, kad paziņojums par atsaukšanu tiek nosūtīts vai 30 dienu laikā pēc dienas, kad produkti tiek atgriezti. Pārdevējam ir vienīgā rīcības brīvība, nosakot, vai produkti ir saņemti to sākotnējā stāvoklī, kad atgriezās Glamira. Pārdevējam nav jāuzņemas atbildība par to, ka produkts, ko klients vēlas atgriezt ir nozaudēts, nepareizi piegādāts vai piegādāts ar novēlošanos; tādējādi klientam jāsedz izvēlētā kuģniecības.

(iii) Atgriešanas tiesības neattiecas uz šādiem produktiem:

Produkti, kas ražoti pēc klientu specifikācijām vai pielāgoti īpašajām prasībām, nav piemērotas nosūtīšanai atpakaļ.

9. Atgriešana

(a) Ja klients ir fiziska persona, kas veic privātu pasūtījumu bez nodomiem attiecināt uz komerciāliem vai pašnodarbinātības biznesa mērķiem, tad viņš / viņa ir patērētājs un tāpēc ir tiesības uz vispārējām atgriešanas tiesībām, kā norādīts zemāk.

Izmantojot atteikuma tiesības saskaņā ar šo noteikumu un nosacījumu 8.pantu, klientam ir pienākums atgriezt produktus to sākotnējā stāvoklī un iepakojumā

(b) Naudas atgriešana par preci notiek tikai tad, ja produkti nav iegravēti un neietver nekādas pielāgošanas un / vai specifikācijas.

10. Garantija

(a) Piegādātie ražojumi var nedaudz atšķirties no produktiem, kas attēlots internetā, ciktāl tas ir pamatoti, un klients ir pieņēmis pārbaudīt informāciju par produktu precīzi, līdz pasūtījuma apstiprinājumam (skatīt apakšpunktu 2 / a Noteikumos un nosacījumos).

(b) Pārdevējs var sākotnēji izvēlēties vai pieprasīt garantiju, veicot turpmāku remonta vai nomaiņas izpildi. Pārdevējam ir tiesības atteikt izvēlēto veidu izpildi, ja tas ir tikai sasniedzams ar nepamatotām izmaksām, un, ja cita veida izpildes nedod ievērojamas neērtības klientam.

Attiecībā uz līgumslēdzējiem, pārdevējs izvēlēsies sākotnēji līdzekli vai aizstāšanu mūsu garantijai par produkta trūkumiem.

(c) Ja turpmākais sniegums neizdodas, klients parasti var pieprasīt vai nu samaksas samazinājumu vai līguma anulēšanu (atsaukšanu). Attiecībā uz nelieliem defektiem, klientam nav tiesību uz atcelšanu, ņemot vērā savstarpējās intereses. Visos gadījumos prasību par zaudējumu atlīdzību pret līguma partneri, tā vietā , lai sniegtu piegādes vai pakalpojumu, klients pieprasa kompensāciju par izšķērdētajiem izdevumiem, kas ir noslēgti ar klientu, paļaujoties uz saņemšanu un kuru klients ir atļāvis veikt. Ja klients iesniedz prasību par zaudējumu atlīdzību, piemērojas atbildības ierobežojums 11.pants / a no šiem noteikumiem un nosacījumiem.

(d) Klienta tiesības defektu gadījumā nosaka, ka klients ir pienācīgi izpildījis savus pārbaudes un paziņošanas pienākumus. Līgumslēdzējiem jo īpaši ir jāziņo par acīmredzamiem produktu, kas piegādāti, defektiem pēc iespējas ātrāk, divu nedēļu laikā no produktu saņemšanas; nespēja to darīt padarīs garantiju par spēkā neesošu. Precīza produktu ar trūkumiem nosūtīšana vai tūlītējs paziņojums, ka produkts ir bojāts, tiks pieņemts par derīgu prasījumu, ja vien tas tiek darīts pirms noteiktā termiņa. Līgumslēdzējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo paziņojumu veikšanu un, jo īpaši, norādot informāciju par konstatētajiem defektiem un datumu, kad tas noticis, un ziņošanu par kaitējumu savlaicīgi.

(e) Ja pircējs ir līgumslēdzēja puse, izgatavotāja preču produkta apraksts ir vienīgais kritērijs, lai noteiktu, vai produktu kvalitāte atbilst vajadzīgajiem standartiem. Nekādi citi publiskie paziņojumi, rekomendācijas vai reklāmas ražotājam nebūs pieņemams, jo līgumā saistoši ir produktu apraksti.

(f) Garantijas laiks klientam ir 2 gadi pēc produkta piegādes. Divu gadu garantijas termiņš nav piemērojams, ja klients tīši vai rupjas nolaidības pēc nav pienācīgi rūpējies par produktu. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz gadījumu, ja zaudējumi rodas no nelaimes, fiziskas traumas vai veselības kaitējuma.

(g) Pārdevējs neveido nekādas juridiski saistošas garantijas ar klientu, ja vien nav īpaši noteikts citādi. Ražotāja garantijas paliek neskartas.

11. Atbildības ierobežojumi

(a) Nedaudz nolaidīgu pārkāpumu pienākuma rezultātā pārdevēja un apakšuzņēmēju atbildība attiecas tikai uz paredzamo, līguma, tipisko, vidējo tūlītēju kaitējumu attiecībā uz produkta veidu. Tas attiecas arī uz pārdevēja likumisko pārstāvju vai aģentu pienākumu pārkāpumu gadījumos. Pārdevējs nav atbildīgs par parastiem, netīšiem pārkāpumiem citos līgumsaistību gadījumos. Pārdevējs ir atbildīgs par klienta līguma juridiskās nostājas pārkāpumu. Līgumiski tiesiskās pozīcijas ir tās, ko pret parakstītājiem nodrošina līgums tā kopējā mērķī. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru šo pienākumu pārkāpumu, kas ļauj īstenot līgumu saskaņā ar noteikumiem, kas ir pirmajā vietā un kuru lietošanai lietotājs regulāri uzticas.

12. PRIVĀTUMA POLITIKA

Pirms vietnes lietošanas uzmanīgi izlasiet mūsu Privātuma politikas , principus, kas apkopoti zemāk. Sniedzot informāciju vietnei vai caur to, jūs piekrītat, ka informācija tiks apkopota, apstrādāta un saglabāta atbilstoši Privātuma politikai.

Personas datu izmantošana tīmeklī GLAMIRA notiek saskaņā ar (ES) 2016/679 - Vispārīgu datu aizsardzības regulu (GDPR), ES un ASV Privātuma vairoga prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas datu aizsardzības tiesību aktiem.

GLAMIRA apstrādā sekojošus personas datus:

 • Jūsu kontaktinformāciju - vārdu, pasta adresi, mobilā vai tālruņa numuru, e-pasta adresi
 • Jūsu IP adresi
 • Dati par pirkumu, tostarp maksājuma veids un darījuma numurs
 • Jūsu pasūtījuma vēsturi
 • Klientu apkalpošanas informāciju - visa veida saziņa un sarakste starp jums un mūsu klientu apkalpošanas komandu.
 • Izņēmuma gadījumos jums var būt pienākums sniegt mums papildu informāciju par jūsu ID karti, lai apliecinātu jūsu identitāti.
 • Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt jūs iesūtīt savus fotoattēlus, videoklipus vai cita veida saturu, ja izrādat vēlmi piedalīties kādā no mūsu loterijām, kampaņām vai citām akcijām.
 • GLAMIRA patur tiesības nosūtīt visiem saviem klientiem uzaicinājumu aizpildīt apmierinātības apsekojumu. Aizpildīšana nav obligāta.
 • GLAMIRA nepārstrādā un neuzglabā datus par jūsu bankas karti vai citiem finanšu instrumentiem.

Apstrādes likumība

 • GLAMIRA apstrādā jūsu personas datus, lai izpildītu līguma saistības.
 • GLAMIRA apstrādā jūsu personas datus, kas vajadzīgi, lai izpildītu nodokļu, finanšu vai citu vietējo tiesību aktu prasības.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 • Lai precīzi un pareizi izpildītu un piegādātu jūsu pasūtījumu.
 • Lai skaidri un precīzi sazinātos ar jums par pasūtījuma statusu.
 • Lai nodrošinātu garantiju atbilstoši produkta garantijas laikam.
 • Lai nodrošinātu klientu apmierinātību un lojalitātes programmas
 • Nodokļu un grāmatvedības tiesību aktu prasību nolūkā deklarēt un aplēst mūsu pārdošanas apjomu.
 • Izņēmuma gadījumos GLAMIRA var apstrādāt papildu informāciju, lai izvairītos no finanšu krāpšanas vai personas datu zādzības.
 • Izņēmuma kārtā GLAMIRA var apstrādāt papildu datus, piemēram, fotoattēlus, videoklipus vai citus multivides materiālus, dažādu kampaņu vai loteriju nolūkos tikai tajos gadījumos, kad klienti piedalās šajos pasākumos.
 • Lai varētu nosūtīt mūsu biļetenu un veicināšanas materiālus, tikai gadījumos, kad klienti tam piekrīt.

Termiņš, cik ilgi jūsu personas dati tiks glabāti:

GLAMIRA saglabā jūsu personas datus, kurus esat iesniedzis jūsu konta reģistrācijas laikā mūsu vietnē, kamēr jūsu konts ir aktīvs.

GLAMIRA uzglabā jūsu personas datus produktu izgatavošanas un piegādes laikā, kā arī laika periodā, kas norādīts Atgriešanas politikā - paredzēts iespējamai produktu atgriešanai un to garantijai, bet ne ilgāk kā 2 gadus vai ne ilgāk par garantijas laiku.

Gadījumā, ja mums ir nepieciešami papildu dati, lai pārbaudītu jūsu identitāti, mēs tos uzglabāsim, kamēr nebūs spēkā juridiskā prasība saglabāt šos datus.

Attiecībā uz personas datu vākšanu konkrētai kampaņai, loterijai vai citos veicināšanas nolūkos apstrādes termiņš tiks norādīts katrā atsevišķā gadījumā, un dalībnieki tiks attiecīgi informēti.

Lespējamie personas datu saņēmēji:

GLAMIRA nesniedz personas datus trešajām pusēm, ja vien tas nav juridiski nepieciešams, vai izņemot turpmāk minēto darbību vajadzībām:

GLAMIRA nodod sekojošu informāciju kurjeru kompānijai, kas piegādā jūsu produktu: jūsu vārdu, adresi un tālruņa numuru

Izņēmuma gadījumos GLAMIRA var apstiprināt jūsu personas datus ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai novērstu finanšu krāpšanu vai personas datu zādzību.

GLAMIRA nodod nepieciešamos personas datus grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nodokļu vai citām valsts iestādēm, ja to pieprasa konkrēti tiesību akti.

Datu subjektu tiesības - jebkurā laikā jums ir tiesības:

 • Piekļūt saviem personas datiem, ko apstrādā GLAMIRA, kā arī saņemt to kopiju.
 • Pieprasīt dzēst jūsu personas datus (tiesības tikt aizmirstam), ja jūs uzskatāt, ka tas vairs nav nepieciešams nolūkiem, kuriem tie tika vākti vai apstrādāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs tiesības nevar izmantot gadījumā, ja īpašs likums skaidri paredz noteiktu termiņu, kas jāsaglabā.
 • Pieprasīt labojumus neprecīzu personas datu gadījumā, kad tie neatbilst patiesībai.
 • Lai īstenotu kādu no iepriekš minētajām tiesībām, vienkārši nosūtiet mums e-pastu ar savu pieprasījumu mūsu kontaktu lapā vai e-pastu uz service@glamira.lv. Mēs jums atbildēsim pēc iespējas ātrāk.
 • Gadījumā, ja, jūsuprāt, jūsu tiesības tiek pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas ir norādīta zemāk.

Leteikumi jūsu personas datu aizsardzībai:

 • Saglabājiet savu paroli droši un nedalieties ar to ar trešajām pusēm.
 • Ja jūs izmantojat publiski pieejamu datoru (bibliotēkā vai interneta kafejnīcā), pirms izslēdziet datoru vienmēr pārliecinieties, ka esat izrakstījies no sava konta.
 • GLAMIRA garantē, ka mēs nesazināsimies ar citām trešajām pusēm, izņemot tās, kas minētas šajā Privātuma politikā, saistībā ar jūsu pasūtījumu.
 • GLAMIRA garantē, ka mēs nepieprasām mūsu klientiem atklāt savu paroli mājas lapas izmantošanai. GLAMIRA neprasa klientiem atklāt bankas konta datus vai datus no citiem finanšu instrumentiem. Jebkurš šāds pieprasījums, kas jums tiek nosūtīts pa tālruni, tērzēšanu vai e-pastu, ir jāignorē.
 • Ja esat saņēmis šādu lūgumu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar GLAMIRA un informējiet par to.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

GLAMIRA apliecina, ka mēs esam veikuši visus administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nejaušu, nelikumīgu vai neatļautu iznīcināšanu, nozaudēšanu, piekļuvi, izpaušanu vai izmantošanu.

GLAMIRA ir pieņēmusi savus iekšējos ētikas noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi, un mūsu darbinieki ir izgājuši īpašu apmācību par tiesībām uz personas datu aizsardzību un uzņēmumu pamatnoteikumiem saistībā ar GDPR.

Mēs aizsargājam mūsu vietni, kā arī citas sistēmas, izmantojot tehniskus un organizatoriskus pasākumus pret jūsu personas datu zaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, pārveidošanu vai izplatīšanu. Neskatoties uz regulārām pārbaudēm, pilnīga aizsardzība pret visiem draudiem nav iespējama.

Atbildīgi par jūsu personas datu apstrādi:

Jūsu valsts

Atbildīgi par jūsu personas datu apstrādi

Vietne un kontaktinformācija

Iiestāde, kurai varat iesniegt sūdzību

Vācija
Austrija
Zviedrija
Beļģija
Nīderlande
Itālija
Ungārija
Spānija
Rumānija
Polija
Slovākija
Īrija
Lietuva
Portugāle

GLAMIRA GmbH - Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Vācija

https://www.glamira.de
E-pasts: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
E-pasts: poststelle@bfdi.bund.de
Mājaslapa: http://www.bfdi.bund.de/ Sūdzību kompetence ir sadalīta starp dažādām datu aizsardzības uzraudzības iestādēm Vācija. Saraksts pieejams šeit: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulgārija
Horvātija
Čehijas republika
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Latvija
Malta
Slovēnija
Sanmarīno
Vatikāna
Brazīlija
Meksika
Argentīna
Kolumbija
Peru
Bolīvija
Ekvadora
Hondurasa
Dominikānas republika
Gvatemala
Kostarika
Urugvaja
Čīle
Ķīna
Japāna
Moldova
Singapūra
Jaunzēlande
Melnkalne
Vjetnama
Indija
Apvienotie Arābu Emirāti
Dienvidāfrika
Honkonga
Serbija
Kanāda

GLMR EOOD Blvd. Andrei Lyapchev №1A, 1756, Sofia, Bulgārija

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Commission for Personal Data Protection - https://www.cpdp.bg/

Šveice
Lihtenšteina

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Schweiz

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federal DP and Information Commissioner - https://www.edoeb.admin.ch

Austrālija

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Australia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australian Information Commissioner - https://www.oaic.gov.au/

ASV
Grenlande
Gvinejas republika Gvadelupa
Martinika
Britu Virdžīnu salas
Tērksa un Kaikosa
Senpjēra un Mikelona
Fēru salas
Gibraltārs
Kuka salas
Kiribati
Māršala salas
Mikronēzijas Federatīvās Valstis
Nauru
Palau
Franču Polinēzija

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, ASV

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turcija

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul - Turcija

https://www.glamira.com.tr

Personal Data Protection Authority https://www.kvkk.gov.tr/

Norvēģija

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norvēģija

https://www.glamira.no

Lielbritānija

GLAMIRA UK LTD 1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT

https://www.glamira.co.uk/ 

13. Vispārīgo noteikumu un nosacījumu grozījumi

(a)Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā, paziņojot par to vismaz 2 nedēļas iepriekš, pirms tie stasis spēkā. Tas izpaudīsies kā iepriekšēja paziņojuma publicēšana par grozījumiem Vispārīgos noteikumos un nosacījumos GLAMIRA.lv mājaslapā, norādot datumu, kurā grozījumi stasis spēkā.

(b) Ja klients nereģistrēs viņa vai viņas pozīcijas izmaiņas 2 nedēļu laikā pēc to publicēšanas, grozītie noteikumi un nosacījumi tiks izskatīti par pieņemtiem. Lūdzu, ievērojiet: 2 nedēļas paziņošanas periods tiks stingri ievērots.

14. Fināla noteikumi

(a) Tiek piemēroti Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, izņemot ANO pirkuma tiesības. Uz klientiem, kas nav noslēguši līgumu profesionāliem vai komerciāliem mērķiem, šie likumi attiecas tikai tad, ja piešķirtie aizsardzības obligātie noteikumiem par valsts likumiem, kurā klients pastāvīgi dzīvo, netiek atsaukti.

(b) Ja klients ir uzņēmējs, juridiska persona saskaņā ar publisko tiesību aktiem, ekskluzīvā jurisdikcijas vieta strīda gadījumā par līgumiem ir kompetentā tiesa pārdevēja uzņēmējdarbības vietas teritorijā, ja vien nav vienošanās par alternatīvu jurisdikcijas vietu. Pārdevējs arī patur tiesības iesūdzēt līgumslēdzēju viņa dzīvesvietas vai uzņēmuma tiesā.