Notiek ielāde...

Noteikumi Un Nosacījumi glamira.lv

Ievads

Noteikumi un nosacījumi e-komercijas mazumtirgotājam glamira.lv

1. Ievads

(a) Pārdevējs specializējas juvelierizstrādājumos un aksesuāros, kas tiek piedāvāti caur tiešsaistes veikala sistēmu glamira.lv. Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visu preču iegādi un pakalpojumiem Klientam no pārdevēja, ja vien nav norādīts citādi.

(b) Saskaņā ar šiem noteikumiem klients ir privātpersona, kas slēdz darījumu ar pārdevēju tikai privātām un personiskām vajadzībām, un nekādā citā komerciālā vai ārštata darbībā, kurā klients citādi varētu būt iesaistīts. Līgumslēdzējs šo noteikumu un nosacījumu izpratnē ir jebkura privātpersona, juridiska persona vai līgumsabiedrība, kas iesaistās darījumā kā daļa no komerciālas vai ārējas darbības.

(c) Jebkura atkāpe, pretruna vai papildinājums jebkuram no turpmāk minētajiem noteikumiem padara līgumu spēkā neesošu, ja vien nav panākta iepriekšēja vienošanās starp pircēju un pārdevēju.

(d) Tiesības ir aizsargātas pārskatīt šos noteikumus jebkurā laikā, grozot šo lapu. Atjaunotie termini pārņems visas iepriekšējās Noteikumu versijas.

(e) Vietnes izmantošana (ieskaitot piekļūšanu, pārlūkošanu vai reģistrēšanos izmantot Vietni) apstiprina ar beznosacījumu piekrišanu uzņemties šos Noteikumus un ir pakļauta pastāvīgai atbilstībai šiem noteikumiem.

2. Līguma noslēgšana

(a) Pārdevēja piedāvājums jebkurā laikā var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma, pēc Pārdevēja ieskatiem. Lai gan tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka Glamira izstrādājumu krāsojums, dizains un stils tīmekļa vietnē redzamajās fotogrāfijās ir reprezentatīvs oriģinālajiem produktiem, izmaiņas var rasties, pateicoties datora aprīkojuma krāsu atveidošanas tehniskajiem ierobežojumiem. Tādējādi Glamira nekādā gadījumā nav atbildīgs par kļūdām vai neprecizitāti tīmekļa vietnē redzamo produktu fotogrāfijās vai grafiskajos attēlos. Ja jums ir kādi jautājumi par produktiem, jūs, protams, varat sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas departamentu pa e-pastu service@glamira.lv

(b) Pasūtījuma apstiprinājums nozīmē, ka pircējs piekrīt noteikumu un nosacījumu kopumam. Visus pasūtījumus var veikt tiešsaistē Glamira tiešsaistes veikalā. Darījums ir saistošs līgums par produktu pirkuma līguma noslēgšanu. Noklikšķinot uz saites “Sūtīt pasūtījumu”, Glamira vietnē veicot pasūtīšanu tiešsaistē, klients veic saistošu pasūtījumu visiem iepirkumu grozā iekļautajiem produktiem. Pasūtījumu nevarēja grozīt vai atcelt, izņemot gadījumus kas norādīti noteikumos un nosacījumos.

(c) Klientam tiks nosūtīts e-pasts, tiklīdz būs saņemts veiktais pasūtījums. Lūdzu, ņemiet vērā: šī pirmā e-pasta saņemšana nenozīmē, ka līgums ir noslēgts. Nolīgumu noslēdz, nosūtot apliecinājumu par pasūtījuma veikšanu vai par produktiem, kas nodoti piegādei.

(d) Pasūtīto preču izlaišana nosūtīšanai, ko veic pārdevējs, arī nozīmē pasūtījuma pieņemšanu. Piegādātājs patur tiesības noraidīt pasūtījumus, nesniedzot nekādu pamatojumu.

(e) Pasūtījuma pabeigšana tiks apstiprināta ar atrunu, ka nepareizas vai nesekmīgas piegādes gadījumā pārdevējam, tiks piegādāts tikai daļējs pasūtījums vai neviens produkts.

Tas attiecas tikai uz to, ka kreditors ir noslēdzis konkrētu riska ierobežošanas darījumu un to nepiegādā to apakšpiegādātājs bez pašu vainas. Piegādātājs darīs visu iespējamo, lai iegādātos produktus. Ja produktus nevar iegādāties, Glamira nekavējoties atmaksā visus jau saņemtos maksājumus. Ja produkti nav pieejami vai ir pieejami tikai daļēji, klients tiks nekavējoties informēts.

(f) Pēc līguma noslēgšanas - un ja produkti pasūtīti elektroniski - līguma teksts kopā ar juridiski saistošajiem noteikumiem un nosacījumiem tiks nosūtīts klientam uz e-pastu. Tiešsaistes veikala vietnē reģistrētie dati apliecina, ka Glamira un tās klienti veic visus darījumus. Ja starp Glamira un vienu no klientiem rodas strīds par tīmekļa vietnē veiktu darījumu, Glamira reģistrētie dati tiek uzskatīti par neapstrīdamu pierādījumu attiecībā uz darījumu saturu.

3. Īpašumtiesību saglabāšana un atsaukšana

(a) Attiecībā uz klientiem: pasūtītie produkti paliek pārdevēja īpašumā līdz brīdim, kad pilnībā veikts maksājums
Attiecībā uz līgumslēdzējiem: Pārdevējs patur īpašumtiesības uz precēm, līdz pilnīgai visu prasību nokārtošanai, kas izriet no pastāvīgām biznesa attiecībām.

(b) Gadījumos, kad klienta līgums ir pārkāpts (jo īpaši maksājuma neizpildes, informācijas par kredītspēju viltošanas vai tiesvedības procedūras vai maksātnespējas procedūras pret klienta īpašumu uzsākšanas dēļ), pārdevējs ir tiesīgs atteikties no līguma un pieprasīt preču atgriešanu jebkurā laikā, ja klients nav nodrošinājis vai sniedzis tikai daļēju samaksu par pasūtītajiem produktiem.

(c) Līgumslēdzējs ir tiesīgs pārdot ieturētos produktus attiecīgā uzņēmējdarbības gaitā; bet viņš piešķir jau tagad visus parādus pārdevējam; summa būs pēdējā rēķina summa, ieskaitot visas izmaksas, kas radušās, pārdodot preces klientam vai trešai personai. Pārdevējs piekrīt nodošanai. Pēc uzdevuma pabeigšanas, līgumslēdzējs ir tiesīgs iekasēt prasījumu. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt no pieprasījuma, ja līgumslēdzējs nepareizi rīkojas ar savām saistībām vai kavējas ar maksājumiem.

(d) Pēc klienta pieprasījuma, pārdevējam ir pienākums atbrīvot nodrošinājumu, ciktāl to pārdošanas vērtība pārsniedz parāda summu par vairāk nekā 10%. Tomēr pārdevējs patur tiesības izvēlēties, kuru nodrošinājumu atbrīvot.

4. Cenas un Samaksa

(a) Pārdevējs patur tiesības mainīt cenu. Cenu kalkulācija ir atkarīga no tās dienas cenrāža un attiecīgajām tās dienas piegādes atlaidēm un servisa, plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) kā noteicis pārdevējs.

(b) Attiecībā uz distances līgumiem: Papildu transportēšanas izmaksas tiks piemērotas kā norādīts pārskatā par piegādes izmaksām (sk Piegāde; šo noteikumu un nosacījumu 6. iedaļa). Šī summa būs jāmaksā klientam papildus cenai, ieskaitot nodokļus, no produktiem, kas pasūtīti.

(c) Klientam tikai ir tiesības uz kompensāciju, ja pretprasība ir likumīgi izveidota, un par apliecinājumu, kuru pārdevējs nenoliedz. Klients var īstenot tikai savas tiesības atteikt izpildi, ja pretprasība izriet no tām pašām līgumiskām attiecībām.

(d) Ja tipogrāfisku vai sistēmas kļūdu dēļ ir radušās cenu kļūdas vai nepareiza informācija, GLAMIRA patur tiesības atcelt visus pasūtījumus ar kļūdainu informāciju bez papildu saistībām pret klientu pat pēc pasūtījuma apstiprinājuma vai piegādes paziņojuma saņemšanas.

5. Maksāju Veidi un pēgādes izmaksas

(a) Klients var veikt maksājumus ar visām izplatītākajām kredītkartēm, ieskaitot Visa, Mastercard un American Express. PayPal un priekšapmaksas kartes arī tiek pieņemtas. Pārdevējs patur tiesības izslēgt konkrētas maksājumu metodes.

(b) Kredītkaršu un PayPal maksājumi ir veikti Euro (EUR).

(c) Attiecībā uz maksājumiem caur PayPal: Klientiem jāreģistrējas paypal.com. Izvēloties PayPal kā maksājumu metodi, Klients ir piekritis PayPal noteikumiem, ja nav citas vienošanās, vai, ja nav citādi norādīts produkta aprakstā, produkti tiks piegādāti tiklīdz kopējā summa ir pilnībā ieskaitīta pārdevēja PayPal kontā.

(d) Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas kā kopējā summa no pārdevēja piegādes izmaksām. Sīkāka informācija var tik atrasta sadaļā Piegādes izmaksas.

6. Piegāde

(a) Jan nav norādīts citādi, visas cenas ir norādītas ar PVN ( ja piemērojams) bet neietver transportēšanas izmaksas. Sūtīšana un piegāde ir bezmaksas. Lūdzam ņemt vērā, ka jārēkņas ar starptautiskās muitas nodokli, jo tas var būt iemesls piegādes izmaksu izmaiņām. Preces atpakaļsūtīšanas gadījumā pārdevējs patur tiesības pieprasīt klientam maksu 200 EU apmērā par sūtījumu, ja atgriešana neatbilst prasībām, kas precīzi norādītas Atgriešanas politikā.

(b) Glamira produkta nepieejamības gadījumā pēc pasūtīšanas pārdevējs pasūtīs izvēlētos produktus cik ātri vien iespējams, informēs klientu bez kavēšanās un norādīs uz iespējamo piegādes datumu. Lai palīdzētu paātrināt piegādi, šie produkti ir marķēti, izmantojot luksofora sistēmu. Produktus, kas apzīmēti ar piegādes laiku zaļš nozīmē, ka tie ir pieejami noliktavā un / vai var tikt uzražots īsā laikā.

(c) Pārdevējs patur tiesības (atkarīgs no apstākļiem) piegādāt produktu sūtījumus atsevišķās daļās. Šādos gadījumos, tiks ņemtas vērā labākās klienta intereses un tās tiks rūpīgi apsvērtas. Šai gadījumā nekādas papildu izmaksas neradīsies.

7. Riska nodošana

(a) Attiecībā uz klientu: Klients uzņemas atbildību piegādes brīdī pārbaudīt piegādātā sūtījuma atbilstību veiktajam pasūtījumam. Ja tiek konstatētas neatbilstības, klientam nebūtu jāpieņem sūtījums, bet rakstiski jāiesniedz pārvadātājam (piegādes kompānijai) defektu vai nepilnību detalizēts apraksts. Svarīgi ņemt vērā to, ka iegādātās preces nozaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots klientam brīdī, kad sūtījujms ir ticis piegādāts un par to ir parakstīts.

(b) Attiecībā uz līgumslēdzējiem: preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots līgumslēdzējam pēc piegādes vai pārsūtītu darījumu gadījumā tad, kad produkti tiek nodoti pārvadātājam, kurjeram vai jebkurai citai pusei, kas ir atbildīga par sūtījuma izpildi. No klienta vai līgumslēdzēja puses atteikums pieņemt piegādi joprojām tiks uzskatīts par nodošanu.

(c) Veicot pasūtījumu, tiešsaistes vietnē esošās informācijas par juvelierizstrādājumu sadaļā, maksājuma veikšanas sadaļā un apstiprinājuma e- pastā norādītā izstrādājuma cena neietver "pielāgotās maksas" (ja tādas ir) eksportam un importam jūsu valstī. Pasūtījuma veikšana apstiprina beznosacījumu vienošanos, kur klients pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām.

8. Patērētāja atteikuma tiesības

(a) Atcelšanas politika

(i) Ja lietotājs ir fiziska persona un pasūta bez komerciāla mērķa, atgriešanas noteikumos paredzētās tiesības aizsargā pārdevējs.

(ii) Pārdevējam ir pienākums informēt lietotāju par kavēšanos, kas var rasties paredzētajā piegādes datumā. Piegādes laiks tiek pagarināts, ja piegādātāja darbībā var rasties darbības traucējumi. Lietotājam ir tiesības nosūtīt preces atgriešanas pieprasījumu (ja tāds ir) pārdevējam 60 dienu laikā (pa e-pastu, faksu vai vēstuli) pēc preču saņemšanas. Produkti, kas īpaši izgatavoti lietotājam un iegravēti, nav iekļauti šajā jomā.

(iii) Atgriešanas process sākas, kad lietotājs aizpilda tiešsaistes atgriešanas veidlapu un nosūta to pārdevējam. Tomēr, lai lietotāja pieprasījums tiktu apstrādāts, prece ir jāpiegādā pārdevējam. Produktiem vairākos daudzumos process sākas, kad pirmais produkts sasniedz pārdevēju. Lai process būtu efektīvs, lietotājs ir atbildīgs par preces atgriešanu uz tālāk norādīto adresi saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti zemāk.

Atsaukšana ir jāadresē uz:

glamira.lv

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A
Sofia 1756, Bulgārija
Tālrunis: 80 005 997
E-pasts: service@glamira.lv

(b) Atteikšanās sekas:

(i) Atbildība par bojājumiem un risku (zaudējumiem, bojājumiem utt.), kas var rasties preces atgriešanas laikā, pieder lietotājam. Gadījumā, ja produkts tiek izmantots personīgiem mērķiem ar peļņas nolūku, lietotājs ir atbildīgs par pārdevēja nodarītajiem zaudējumiem.

(ii) Lietotājs sedz atpakaļnosūtīšanas laikā atgrieztās preces piegādes maksu. Pārdevējs nepieņem atpakaļ pakas ar neapzīmogotiem un/vai trūkstošiem zīmogiem, un preces netiek atdotas.

Atgriešanas process tiks apstrādāts 2-4 darba dienu laikā pēc tam, kad pieprasījums nonāks pie pārdevēja.

Pārdevējam ir pienākums pabeigt atmaksas vai apmaiņas pieprasījumu 30 dienu laikā pēc atgriešanas pieprasījuma apstrādes. Pārdevējam ir tiesības noraidīt pieprasījumu, pārbaudot, vai atgrieztās preces ir oriģinālas un nelietotas.

(iii) Atgriešanas pieprasījumā nav iekļauti izstrādājumi, kas ir izgatavoti pēc pasūtījuma, iegravēti un/vai sarūsējuši un deformēti.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasiet atgriešanas politiku

9. Atgriešana

(a) Ja klients ir fiziska persona, kas veic privātu pasūtījumu bez nodomiem attiecināt uz komerciāliem vai pašnodarbinātības biznesa mērķiem, tad viņš / viņa ir patērētājs un tāpēc ir tiesības uz vispārējām atgriešanas tiesībām, kā norādīts zemāk.

Izmantojot atteikuma tiesības saskaņā ar šo noteikumu un nosacījumu 8.pantu, klientam ir pienākums atgriezt produktus to sākotnējā stāvoklī un iepakojumā

(b) Naudas atgriešana par preci notiek tikai tad, ja produkti nav iegravēti un neietver nekādas pielāgošanas un / vai specifikācijas.

10. Garantija

(a) Tiek uzskatīts, ka pasūtītājs, no visiem produktiem, kas tiek piedāvāti pārdošanai tiešsaistes veikalā Glamira, ir izlasījis un pieņēmis visu informāciju par produktu iepriekš.

(b) Vietnē esošie produkti tiek piedāvāti pārdošanai kopā ar sertifikātiem ar Glamira garantiju.

Attiecībā uz līgumslēdzējiem, pārdevējs izvēlēsies sākotnēji līdzekli vai aizstāšanu mūsu garantijai par produkta trūkumiem.

(c) Produktu garantijas laiks ir 2 (divi) gadi. Garantija tiek regulēta saskaņā ar vietnē publicētajiem produktu apkopes norādījumiem, kas attiecas uz visiem produktiem. Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, kas nav pārdevēja norādītie (deformēti nepareizu uzglabāšanas apstākļu dēļ, saspiesti un pakļauti nepareizai lietošanai, bojāti, saskaroties ar jebkāda veida ķīmiskām vielām). Iepriekš minētie ierobežojumi neattiecas uz nāvi, miesas bojājumiem un/vai kaitējumu veselībai.

(d) Pārdevējs patur tiesības izslēgt preci no garantijas, ja pēc nepieciešamās izmeklēšanas viņš saskaras ar jebkādām trešo pušu vai iestāžu darbībām, kas nav Glamira (izmēru pielāgošana, izmēru maiņa, remonts utt.).

(e) Lēmums par preces maiņu vai remontu ir pārdevējam. Pārdevējam ir tiesības atteikt dārgu remontu ar nosacījumu, ka tiek ņemtas vērā klientu sūdzības. Piegādātāja radītu problēmu gadījumā pārdevējs izrakstīs rēķinu par darījumu.

(f) Gadījumos, kad remonts nav pietiekams, lietotājam ir tiesības pieprasīt naudas atmaksu. Nelielu kļūmju gadījumā lietotājs apņemas neprasīt nekādas tiesības - ņemot vērā abpusējās intereses.

(g) Pārdevējam ir pienākums pēc nepieciešamajām pārbaudēm informēt lietotāju par trūkumiem.

(h) Lietotājs apņemas pēc iespējas ātrāk paziņot pārdevējam par bojāto preci un nosūtīt preci atpakaļ. Pirms sūtījuma saņemšanas lietotājam ir pienākums atvērt kravas iepakojumu un pārbaudīt, vai prece ir bojāta vai nav, saņemt sūtījumu, ja nav bojājumu, nesaņemt sūtījumu, ja ir bojājumi (saplēstas, pārplīsušas, pārdurtas un mitrums) un sagatavot ziņojumu kurjerim. Pārdevējs nosūtīs lietotājam e-pasta ziņojumu ar paziņojumu pēc tam, kad būs veicis nepieciešamās pārbaudes par pastu, ar nosacījumu, ka tiek ņemtas vērā lietotāja sūdzības.

(i) Produkta komerciālais apraksts ir vienīgais saistošais produkta kvalitātes kritērijs. Reklāmas produkti, trešo pušu atsauksmes, publiski paziņojumi utt. paskaidrojumi nav saistoši.

(j) Ja vien nav skaidri noteikts citādi, pārdevējs negarantē nekādu juridisku saistību ar lietotāju.

11. Atbildības ierobežojumi

(a) Atbildības ierobežojums attiecas uz obligātiem pārdevēja, piegādātāju un likumīgo pārstāvju pārkāpumiem. Pārdevējs nebūs atbildīgs pret lietotāju gadījumos, kas radušies vietnes satura un lietošanas dēļ. Pārdevējs nav atbildīgs par netiešiem, īpašiem un/vai izrietošiem zaudējumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par komerciāliem zaudējumiem, ienākumu zaudēšanu, līgumu, darījumu attiecībām vai datu zudumu. Šie atbildības ierobežojumi tiks piemēroti arī tad, ja ir skaidri ziņots par iespējamiem zaudējumiem.

Pārdevējs nevar būt atbildīgs par citu līgumsaistību ierobežošanu.

12. PRIVĀTUMA POLITIKA

Pirms vietnes lietošanas uzmanīgi izlasiet mūsu Privātuma politikas principus, kas apkopoti zemāk. Sniedzot informāciju vietnei vai caur to, Jūs piekrītat, ka informācija tiks apkopota, apstrādāta un saglabāta atbilstoši Privātuma politikai.

Personas datu izmantošana tīmeklī GLAMIRA notiek saskaņā ar (ES) 2016/679 - Vispārīgu datu aizsardzības regulu (GDPR), ES un ASV Privātuma vairoga prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas datu aizsardzības tiesību aktiem.

GLAMIRA apstrādā sekojošus personas datus:

 • Jūsu kontaktinformāciju - vārdu, pasta adresi, mobilā vai tālruņa numuru, e-pasta adresi
 • Jūsu IP adresi
 • Dati par pirkumu, tostarp maksājuma veids un darījuma numurs
 • Jūsu pasūtījuma vēsturi
 • Klientu apkalpošanas informāciju - visa veida saziņa un sarakste starp jums un mūsu klientu apkalpošanas komandu.
 • Izņēmuma gadījumos jums var būt pienākums sniegt mums papildu informāciju par jūsu ID karti, lai apliecinātu jūsu identitāti.
 • Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt jūs iesūtīt savus fotoattēlus, videoklipus vai cita veida saturu, ja izrādat vēlmi piedalīties kādā no mūsu loterijām, kampaņām vai citām akcijām.
 • GLAMIRA patur tiesības nosūtīt visiem saviem klientiem uzaicinājumu aizpildīt apmierinātības apsekojumu. Aizpildīšana nav obligāta.
 • GLAMIRA nepārstrādā un neuzglabā datus par jūsu bankas karti vai citiem finanšu instrumentiem.

Apstrādes likumība

 • GLAMIRA apstrādā jūsu personas datus, lai izpildītu līguma saistības.
 • GLAMIRA apstrādā jūsu personas datus, kas vajadzīgi, lai izpildītu nodokļu, finanšu vai citu vietējo tiesību aktu prasības.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 • Lai precīzi un pareizi izpildītu un piegādātu jūsu pasūtījumu.
 • Lai skaidri un precīzi sazinātos ar jums par pasūtījuma statusu.
 • Lai nodrošinātu garantiju atbilstoši produkta garantijas laikam.
 • Lai nodrošinātu klientu apmierinātību un lojalitātes programmas
 • Nodokļu un grāmatvedības tiesību aktu prasību nolūkā deklarēt un aplēst mūsu pārdošanas apjomu.
 • Izņēmuma gadījumos GLAMIRA var apstrādāt papildu informāciju, lai izvairītos no finanšu krāpšanas vai personas datu zādzības.
 • Izņēmuma kārtā GLAMIRA var apstrādāt papildu datus, piemēram, fotoattēlus, videoklipus vai citus multivides materiālus, dažādu kampaņu vai loteriju nolūkos tikai tajos gadījumos, kad klienti piedalās šajos pasākumos.
 • Lai varētu nosūtīt mūsu biļetenu un veicināšanas materiālus, tikai gadījumos, kad klienti tam piekrīt.

Termiņš, cik ilgi jūsu personas dati tiks glabāti:

GLAMIRA saglabā jūsu personas datus, kurus esat iesniedzis jūsu konta reģistrācijas laikā mūsu vietnē, kamēr jūsu konts ir aktīvs.

GLAMIRA uzglabā jūsu personas datus produktu izgatavošanas un piegādes laikā, kā arī laika periodā, kas norādīts Atgriešanas politikā - paredzēts iespējamai produktu atgriešanai un to garantijai, bet ne ilgāk kā 2 gadus vai ne ilgāk par garantijas laiku.

Gadījumā, ja mums ir nepieciešami papildu dati, lai pārbaudītu jūsu identitāti, mēs tos uzglabāsim, kamēr nebūs spēkā juridiskā prasība saglabāt šos datus.

Attiecībā uz personas datu vākšanu konkrētai kampaņai, loterijai vai citos veicināšanas nolūkos apstrādes termiņš tiks norādīts katrā atsevišķā gadījumā, un dalībnieki tiks attiecīgi informēti.

Iespējamie personas datu saņēmēji:

GLAMIRA nesniedz personas datus trešajām pusēm, ja vien tas nav juridiski nepieciešams, vai izņemot turpmāk minēto darbību vajadzībām:

GLAMIRA nodod sekojošu informāciju kurjeru kompānijai, kas piegādā jūsu produktu: jūsu vārdu, adresi un tālruņa numuru

Izņēmuma gadījumos GLAMIRA var apstiprināt jūsu personas datus ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai novērstu finanšu krāpšanu vai personas datu zādzību.

GLAMIRA nodod nepieciešamos personas datus grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nodokļu vai citām valsts iestādēm, ja to pieprasa konkrēti tiesību akti.

Datu subjektu tiesības - jebkurā laikā jums ir tiesības:

 • Piekļūt saviem personas datiem, ko apstrādā GLAMIRA, kā arī saņemt to kopiju.
 • Pieprasīt dzēst jūsu personas datus (tiesības tikt aizmirstam), ja jūs uzskatāt, ka tas vairs nav nepieciešams nolūkiem, kuriem tie tika vākti vai apstrādāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs tiesības nevar izmantot gadījumā, ja īpašs likums skaidri paredz noteiktu termiņu, kas jāsaglabā.
 • Pieprasīt labojumus neprecīzu personas datu gadījumā, kad tie neatbilst patiesībai.
 • Lai īstenotu kādu no iepriekš minētajām tiesībām, vienkārši nosūtiet mums e-pastu ar savu pieprasījumu mūsu kontaktu lapā vai e-pastu uz service@glamira.lv. Mēs jums atbildēsim pēc iespējas ātrāk.
 • Gadījumā, ja, jūsuprāt, jūsu tiesības tiek pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas ir norādīta zemāk.

Ieteikumi jūsu personas datu aizsardzībai:

 • Saglabājiet savu paroli droši un nedalieties ar to ar trešajām pusēm.
 • Ja jūs izmantojat publiski pieejamu datoru (bibliotēkā vai interneta kafejnīcā), pirms izslēdziet datoru vienmēr pārliecinieties, ka esat izrakstījies no sava konta.
 • GLAMIRA garantē, ka mēs nesazināsimies ar citām trešajām pusēm, izņemot tās, kas minētas šajā Privātuma politikā, saistībā ar jūsu pasūtījumu.
 • GLAMIRA garantē, ka mēs nepieprasām mūsu klientiem atklāt savu paroli mājas lapas izmantošanai. GLAMIRA neprasa klientiem atklāt bankas konta datus vai datus no citiem finanšu instrumentiem. Jebkurš šāds pieprasījums, kas jums tiek nosūtīts pa tālruni, tērzēšanu vai e-pastu, ir jāignorē.
 • Ja esat saņēmis šādu lūgumu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar GLAMIRA un informējiet par to.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

GLAMIRA apliecina, ka mēs esam veikuši visus administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nejaušu, nelikumīgu vai neatļautu iznīcināšanu, nozaudēšanu, piekļuvi, izpaušanu vai izmantošanu.

GLAMIRA ir pieņēmusi savus iekšējos ētikas noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi, un mūsu darbinieki ir izgājuši īpašu apmācību par tiesībām uz personas datu aizsardzību un uzņēmumu pamatnoteikumiem saistībā ar GDPR.

Mēs aizsargājam mūsu vietni, kā arī citas sistēmas, izmantojot tehniskus un organizatoriskus pasākumus pret jūsu personas datu zaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, pārveidošanu vai izplatīšanu. Neskatoties uz regulārām pārbaudēm, pilnīga aizsardzība pret visiem draudiem nav iespējama.

Atbildīgi par jūsu personas datu apstrādi:

Jūsu valsts

Atbildīgi par jūsu personas datu apstrādi

Vietne un kontaktinformācija

Iiestāde, kurai varat iesniegt sūdzību

Vācija
Austrija
Zviedrija
Beļģija
Nīderlande
Itālija
Ungārija
Spānija
Rumānija
Polija
Slovākija
Īrija
Lietuva
Portugāle

GLAMIRA GmbH - Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Vācija

https://www.glamira.de
E-pasts: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
E-pasts: poststelle@bfdi.bund.de
Mājaslapa: http://www.bfdi.bund.de/ Sūdzību kompetence ir sadalīta starp dažādām datu aizsardzības uzraudzības iestādēm Vācija. Saraksts pieejams šeit: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulgārija
Horvātija
Čehijas republika
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Latvija
Malta
Slovēnija
Sanmarīno
Vatikāna
Brazīlija
Meksika
Argentīna
Kolumbija
Peru
Bolīvija
Ekvadora
Hondurasa
Dominikānas republika
Gvatemala
Kostarika
Urugvaja
Čīle
Ķīna
Japāna
Moldova
Singapūra
Jaunzēlande
Melnkalne
Vjetnama
Indija
Apvienotie Arābu Emirāti
Dienvidāfrika
Honkonga
Serbija
Kanāda

GLMR EOOD Blvd. Andrei Lyapchev №1A, 1756, Sofia, Bulgārija

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Commission for Personal Data Protection - https://www.cpdp.bg/

Šveice
Lihtenšteina

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Schweiz

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federal DP and Information Commissioner - https://www.edoeb.admin.ch

Austrālija

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Australia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australian Information Commissioner - https://www.oaic.gov.au/

ASV
Grenlande
Gvinejas republika Gvadelupa
Martinika
Britu Virdžīnu salas
Tērksa un Kaikosa
Senpjēra un Mikelona
Fēru salas
Gibraltārs
Kuka salas
Kiribati
Māršala salas
Mikronēzijas Federatīvās Valstis
Nauru
Palau
Franču Polinēzija

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, ASV

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turcija

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul - Turcija

https://www.glamira.com.tr

Personal Data Protection Authority https://www.kvkk.gov.tr/

Norvēģija

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norvēģija

https://www.glamira.no

Lielbritānija

GLAMIRA UK LTD 1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT

https://www.glamira.co.uk/ 

13. Vispārīgo noteikumu un nosacījumu grozījumi

(a)Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā, paziņojot par to vismaz 2 nedēļas iepriekš, pirms tie stasis spēkā. Tas izpaudīsies kā iepriekšēja paziņojuma publicēšana par grozījumiem Vispārīgos noteikumos un nosacījumos glamira.lv mājaslapā, norādot datumu, kurā grozījumi stasis spēkā.

(b) Ja klients nereģistrēs viņa vai viņas pozīcijas izmaiņas 2 nedēļu laikā pēc to publicēšanas, grozītie noteikumi un nosacījumi tiks izskatīti par pieņemtiem. Lūdzu, ievērojiet: 2 nedēļas paziņošanas periods tiks stingri ievērots.

14. Nobeiguma noteikumi

(a) Tiek piemēroti Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, izņemot ANO pirkuma tiesības. Uz klientiem, kas nav noslēguši līgumu profesionāliem vai komerciāliem mērķiem, šie likumi attiecas tikai tad, ja piešķirtie aizsardzības obligātie noteikumiem par valsts likumiem, kurā klients pastāvīgi dzīvo, netiek atsaukti.

(b) Ja klients ir uzņēmējs, juridiska persona saskaņā ar publisko tiesību aktiem, ekskluzīvā jurisdikcijas vieta strīda gadījumā par līgumiem ir kompetentā tiesa pārdevēja uzņēmējdarbības vietas teritorijā, ja vien nav vienošanās par alternatīvu jurisdikcijas vietu. Pārdevējs patur tiesības iesūdzēt līgumslēdzēju viņa dzīvesvietas vai uzņēmuma reģiona tiesā.